Lieutenant General Javed Mahmood Bukhari appointed Commander Bahawalpur Corps.

Rawalpindi - August 10, 2018

No PR-239/2018-ISPR

Lieutenant General Javed Mahmood Bukhari appointed Commander Bahawalpur Corps.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-